Os nenos de 1º A len en gran grupo, con moita soltura e moi relaxados, sentados na alfombra da súa aula.