Grupo Barbatuques (canción Sambalelê sen instrumentos)

Fixádevos na orixinalidade desta música do grupo Barbatuques que escoitades ao entrar esta semana. Fanna co seu corpo, sen instrumentos.O título da canción: Sambalelê


)