Estudo das plantas no exterior e traballos posteriores de aula 1º B

Saída ao entorno para traballar as plantas. Recollida de mostras para traballos de aula e mural. Explicación das plantas existentes no recinto escolar.