Programa para o desenvolvemento da lectura comprensiva.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/fondolector/frases.htm